O nás

Vítejte na internetových stránkách českého výrobce - společnosti MALPEX s.r.o.. Naše firma se zabývá výrobou suchých stavebních hmot jako jsou lepidla na polystyren do zateplovacích systémů, lepidla na keramické obklady, dlažby či na pórobeton, suché sádrové stěrky, spárovací hmoty a jiný doplňkový sortiment stavební chemie. Společnost MALPEX s.r.o. již od roku 1997 vyráběla své produkty pod značkou KOMPAKT, v roce 2006 zaměřila svoji výrobu zejména na značku VISCO, společnost dále plánuje i výrobu pro další značky resp. společnosti a to zejména v oblasti fasád a zateplovacích systémů. Společnost MALPEX, s.r.o. poskytuje zákazníkům komplexní soubor služeb, přinášejících efektivní řešení s požadovanou užitnou hodnotou. Významný je zodpovědný individuální přístup k potřebám a požadavkům zákazníka a dlouhodobá důvěryhodnost firmy. Technické zázemí firmy, odborná kvalifikace a dlouhodobé zkušenosti zaměstnanců jsou na úrovni, která umožňuje poskytování služeb v optimální kvalitě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora Evropské unie projektu "Rekonstrukce haly pro výrobní činnost společnosti MALPEX s.r.o."

Společnost
MALPEX s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007789
"Rekonstrukce haly pro výrobní činnost společnosti
MALPEX s.r.o.".

Cílem projektu je pořízení nevyužívaného objektu (nezpůsobilý výdaj) a jeho rekonstrukce na
nové výrobní prostory. Hlavním přínosem projektu je zejména rozšíření výrobních
prostor společnosti a tím získaní možnosti rozšířit nabídku svých produktů a
zvýšit kapacitu výroby omítkových hmot. Nabídkou nových produktů si společnost
zajistí konkurenceschopnost na trhu omítek a zároveň i rozšíří svůj výrobní
program o další produkt, který by ve finále měl přinést nárůst výroby i tržeb
společnosti.

Jedná se o úpravu stávající haly s plechovým opláštěním na pozemku parc. č. st. 1169/1.
Stávající objekt je jednopodlažní nepodsklepený obdélníkového tvaru o
půdorysných rozměrech 45,16 x 15,06 m, zastřešený sedlovou střechou s
opláštěním stěn a krytinou z trapézového plechu. Výška hřebene stavby je 6,35 m
od podlahy. Ve tvarovém řešení objektu nedojde ke změnám. Je navržen nový
obvodový a střešní plášť ze sendvičových plechových panelů s PUR jádrem tl. 150
(160) mm kotvený ke stávající nosné ocelové konstrukci haly. V obvodovém plášti
jsou pásová okna, sekční výsuvná vrata a vstupní dveře. Realizací nového
opláštění dojde ke změně vnějšího rozměru stavby na cca 45,86 x 15,76 m a výška
hřebene bude cca 6,5 m od podlahy. Barevný odstín panelů bude vybrán investorem
při realizaci z nabídky vybraného dodavatele panelů. Vestavba bude provedena ze
sádrokartonu.

Součástí stavby je úprava přilehlých stávajících vnitroareálových komunikací, stavba nových
komunikací a manipulačních ploch včetně venkovního osvětlení nových komunikací.
Dále budou realizovány nové přípojky stavby (vodovodu, splaškové kanalizace,
teplovodu, NN) a vsakovací jímky.


Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


MALPEX s.r.o.,  Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou - Lobeček PSČ 27801
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky